معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > پارلمان آذربایجان


پارلمان آذربایجان

در این تالار کنفرانس و بحث های سیاسی، نور و آکوستیک باید به عنوان جنبه مهم فناوری در نظر گرفته می شد. گروه آرشیتکت PIM دیزاین در استانبول، این مهم را برعهده گرفته و اقدام به انتخاب باریسول برای حل این مسئله نموده است.
پوشش های ریزمشبک خط آکوستیک® باریسول، اثر تشدید را محدود نموده و میزان آکوستیک در این محل را افزایش       می دهد.
با استفاده از پوشش های نیمه شفاف باریسول، امکان استفاده از یک نورپردازی خاص که بتواند در مواردی که هیچ نور طبیعی وجود ندارد اثر و حس نور روز را در این فضا ایجاد نماید وجود دارد. روشنایی و آکوستیک عالی، امکان برگزاری توام با آسایش و آرامش بحث ها و کنفرانس ها را فراهم می سازد.
Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube