معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > نمایشگاه سیتروئن – فرانسه


نمایشگاه سیتروئن – فرانسه

شرکت منوئل گاتران آرشیتکچر، از پوشش کشسان باریسول سفید برای اجرای سقف نمایشگاه سیتروئن استفاده نموده است. هر سقف باریسول، به شکل مثلثی برش خورده و هر مثلث دارای ابعاد منحصر به فردی است. این سقف برای تشکیل یک مجموعه منحصر به فرد از عناصر یک پازل بزرگ شکل گرفته اند.
اجرای این پروژه که به صورت گسسته و بدیع می باشد، تصویر برند تجاری را ارتقاء بخشیده است.

 Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube