معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > دانشگاه مولوز - فرانسه


دانشگاه مولوز - فرانسه

برای نوسازی سقف دانشگاه مولوز، یک مهندس معمار بنام کریستین پلیسون، پوشش کشسان باریسول آکوستیک ® را انتخاب نموده است. این سقف کاذب کشسان باریسول، کاملا در نوع معماری فضای فوق ادغام شده است.
ورق های ریزمشبک باریسول، حالت آکوستیک بهتری را فراهم نموده و به حذف طنین صوتی معمول در چنین فضای بزرگی (طول 120 متر × ارتفاع 17 متر) کمک می کند. سقف ریزمشبک باریسول، از یک تابع مهم از طریق جذب آکوستیک استفاده می کند اما از نظر زیبایی، به خوبی در اشکال طاقدار< فضا ادغام شده است. برای دریافت اطلاعات و توضیحات بیشتر با شرکت بازرگانی اوحانیان تماس حاصل فرمایید.Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube