معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > موزه تاریخ علوم و فن آوری اسلامی استانبول – ترکیه


موزه تاریخ علوم و فن آوری اسلامی استانبول – ترکیه

برای بیان تاریخچه علوم و فن آوری در سقف، چه چیزی می تواند از همه شگفت آورتر باشد؟ یک مهندس معمار بنام حلمی سنالپ ، با استفاده از پوشش های چاپی باریسول و باریسول لومیر، پروژه بدیعی را طراحی نموده است.
با استفاده از تکنیک چاپ دیجیتال بر روی پوشش های باریسول ، در طول این سفر، تاریخچه یک کشور به اشکال مختلف از برابر دیدگان ما می گذرد: در سقف، دیوارها، با استفاده از نور، در ابعاد سه بعدی، در رنگ های متعدد..... بازدید از این موزه، شگفتی های بسیاری را بخاطر استفاده از محصولات باریسول (که حجم را شکافته، تفاوت های ریز را بزرگ نموده و تصاویر را برجسته می سازد، تا بدین طریق حیات تازه ای را در این محل ثبت تاریخ بدمد) بهمراه داشته است.Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube