معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > ستاد OPAC – فرانسه


ستاد OPAC – فرانسه

دفتر مرکزی OPAC به تازگی مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است تا فضای تفریحی و متفاوتی را برای کارکنان و بازدید کنندگان خود فراهم نماید.
شرکت برالمن و کراخان و شرکاء که مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد برای بهبود آکوستیک، روشنی و نورپردازی، محصولات باریسول را انتخاب نموده است. سقف اتاقهای همایش و سالن پذیرایی، با چارچوب های باز باریسول لومیر در ورق های دوبل مایکروآکوستیک® پوشیده شده است.
نوری که در پشت هر پوشش قرار گرفته است بطور یکسان روی ورق باریسول منعکس شده و نور یکنواخت و ملایم روز را پخش می کند. این پوشش ها که به صورت بسیار ریز، مشبک شده اند کنترل نور را برای راحتی افراد در این فضای باز فراهم می سازند (که در غیر این صورت، قطعاً پرانعکاس می شد).Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube