معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > Pavillon de la soif – اسپانیا


Pavillon de la soif – اسپانیا

در طی نمایشگاه بین المللی اخیر " Pavillon de la soif " در زمینه حفاظت از آب، محصولات باریسول به گرمی مورد پذیرش و استقبال برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفتند، که این بیشتر، بخاطر خط تولید ریسایکلز® باریسول بود. این پوشش، که 100 درصد سازگار با محیط زیست بوده و با استفاده از پوشش های قدیمی باریسول تولید شده اند یک طراح اسپانیایی بنام مارتین آزوا را بر آن داشت تا 850 متر مربع از اشکال ارگانیک را با استفاده از افکت های نوری براق طراحی نماید. که این کار، موفقیت طرح را تضمین نمود!Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube