معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > هرم – اسپانیا


هرم – اسپانیا

در فاصله بین ماه های می و اکتبر، یک مهندس معمار به نام آنتونیو آرویو، هرمی را اجرا نمود که در دربار کنده دوک مادرید نصب گردیده است. این هرم، با ورق های لاک و الکل دار باریسول (که برای ایجاد یک اثر خارجی انعکاسی، با سطحی مشبک با سوراخ های بسیار ریز) پوشیده شده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شرکت بازرگانی اوحانیان تماس حاصل فرمائید.
شاهکار بدیعی که با هرم موزه لوور قابل مقایسه است!Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube