معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > کولوسئوم رم - ایتالیا


کولوسئوم رم - ایتالیا

در موزه کولوسئوم رم، دو مهندس معمار بنامهای دوریانا و ماسیمیلیانو فوکساس، با پوشش های کشسان باریسول، وقایع یک دوره مهم تاریخی را به تصویر کشیدند. این سازه، که طرح آن، مثل یک نوار 300 متری است با مسیرهای منحنی ادامه می یابد. طبیعتاً محصولات باریسول جای خود را در این فضای تاریخی پیدا کرده است. پوشش های کشسان باریسول، به عنوان پیش زمینه برای نمایش تصاویر، متون و فیلم های ویدئویی استفاده می شوند. در فضایی به رنگ آبی شب، این گردش (که وقایع را از سال 1500 تا به امروز نمایش می دهد)، ما را به تفکر در باره تاریخ سیاره مان وا می دارد.
Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube