معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > استخر شنای مسنیل آملو- فرانسه


استخر شنای مسنیل آملو- فرانسه

روستای کوچک مسنیل آملو که در نزدیکی فرودگاه رویزی شارل دوگل در پاریس قرار دارد دارای یک سالن ورزشی مجهز به استخر شنا می باشد. سقف این مجموعه توسط یک مهندس معمار به نام مارک میمرام اجرا شده و او پوشش های باریسول را برای اجرای ایده های خود انتخاب نموده است .
این سازه سه بعدی موج دار بااستفاده از ورق سفید باریسول، مشخصاً برای این در نظر گرفته شده بود که حجم و حرکت پویایی را به این فضای آرام که به ورزش و استراحت اختصاص یافته بود بدهد. باریسول کاملا با این دکوراسیون مطابقت یافته.Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube