معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > نمایشگاه واتیکان


نمایشگاه واتیکان

اتاق Sixtine (که نزدیک نمازخانه ای با همین نام در واتیکان است) پذیرای نمایشگاه اشیاء و آثار قدیمی و شگفت آور هنر مذهبی بوده است... برانکو سیلادین، از ورق های ساختمانی باریسول لومیر به عنوان پیش زمینه نورانی برای طاقچه های پشت محراب و صلیب، پایه های نورانی مخصوص صندوقها و ویترین درخشان برای مجسمه ها و آثار ارزشمند استفاده نموده است. این سازه، کاملا با این مکان تاریخی مطابقت داشته و نوعی هارمونی بین منزلت محل فوق و اعتبار یک محصول خاص مانند باریسول را ایجاد می نماید.Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube