صفحه اصلی > طراحان


به فضای طراحان و مهندسان معمار خوش آمدید!


دنیای باریسول امکانات نامحدودی را در اختیار شما می گذارد. اشکال ارگانیک ، موج دار ، کروی و دیگر اشکال متقارن و نامتقارن. باریسول شما را قادر می سازد تا طرح های منحصر به فردی با ترکیبی از رنگ های جذاب و اشکال پیچیده ایجاد نمایید.

Tigres 3D Barrisol, par LAVA Showroom Citroën de Paris, par Manuelle Gautrand Architecture Exposition au Colisée de Rome, par Massimiliano Fuksas Federation Square, par Lab Architecture & Bates Smart Projet Jaga, par SAQ

              باریسول را در امر تحقق ایده ها ، طرح ها و پروژه های خود سهیم سازید.

Musée Maxxi, par Zaha Hadid O2 Arena, par Populous Université de Mulhouse, par Christian Plisson Centre commercial Mediacité, par Ron Arad Centre commercial Sun Plaza, par Chapman Taylor

اساتید و مهندسان معماری نظیر پیتر ایزنمن ، حین نوول ، نورمن فاستر ، استارک ، مرزوک و دموران ، اورا اتیو ، کریستین پیلسون ، موشه سافدی ، ماسیمیلیانو فاکساس و زاها حدید از فنون باریسول برای پروژه های استثنایی معتبر خود استفاده      نموده اند.

چرا نفر بعدی شما نباشید ؟


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube