صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > لومیر کالر


رنگ های سیستم نورپردازی باریسول


در سیستم روشنایی باریسول از صفحات نیمه شفافی استفاده شده که با استفاده از یک منبع نور قوی روشن می گردد. پس از آن این امکان به وجود می آید تا شدت نور و رنگ های مختلف را با توجه به سیستم های روشنایی متنوع تنظیم نمود. جهت دریافت توضیحات بیشتر می توانید با بازرگانی اوحانیان در ارتباط باشید.


جزئیات بیشتر

تجسمات سیستم نورپردازی باریسول

Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube