صفحه اصلی > معرفی > جوایز


جوایز دریافتی از سال 1967

شرکت باریسول نرمالو اس. ای. اس از شروع تاسیس خود موفق به دریافت بیش از 30 جایزه و تقدیرنامه شده است که توسط متخصصان و فعالان عرضه ساختمان ، معماران ، طراحان ، دکوراسیون داخلی و سازندگان به این شرکت اهدا شده است.

آرشیتک های بین المللی نظیر ، کریستین گاویوله ، فیلیپ استارک ، ماکسیمیلیانو فوکساس ، نورمن فاستر یا ژان نول شرکت را جهت تحقق پروژه های استثنایی خود انتخاب می نمایند.Special mention of the jury - Design policy

BATIMAT 2011 - FranceGrand Prix GRYF-BUD - 2011

GRYF-BUD AWARD 2011 - POLANDInnovation award for Barrisol Effets Matiere®

ALSACE INNOVATION 2010 - France


 

YAPI's exhibition Prize for Barrisol Stand

YAPI 2009 - Turkey


 

Innovation award for Barrisol Acoustic®-print-Lumière® ceiling

BATIWEB AWARDS 2009 - FRANCE


 

INPI

Trophy INPI 2008 - FRANCE


 

Gold Award - Barrisol Acoustics

STROISIB 2008 - RUSSIA


 

Innovation award - BARRISOL 'Recycled'

BATIWEB AWARDS 2008 - FRANCE


 

Best Product award - BARRISOL LUMIERE®

FOR ARCH 2007 -CZECH REPUBLIC


 

BELGIAN BUILDING AWARD

BATIBOUW 2004 - BELGIUM


 

Award of Excellence

SIDIM 2002 - CANADA


 

Building first prize - Excellence award

EXCELLENCE AWARD 2002 - USA


 

INNOVATION AWARD

AIT 2002 - Düsseldorf GERMANY


 

INNOVATION AWARD

AIT 2002 - Francfort GERMANY


 

DESIGN AWARD

FOR ARCH 2001 - CZECH REPUBLIC


 

GOLD Award

CONSTRUCT EXPO 2001 - ROUMANIA


 

Innovation Award for BARRISOL LUMIERE®

MEBLE WNERTZE 2001 - Poland


 

Innovation and quality award

Fair Meble Wnertze 2000 - Poland


 

Design and technic award - BARRISOL STAR®

Hauptverband Farbe Innovation + Technik 2000 - Germany


 

EXCELLENCE AWARD

National home show 1999 - CANADA


 

CONSTRUCTION EXCELLENCE AWARD

CISCA 1998 - USA


 

THE HIGHEST PERFORMANCE AND QUALITY

Appointment Hotel-Restaurant 1997 - CANADA


 

DISTINCTION AWARD

ESPACIOS SANTIAGO 1997 - CHILE


 

GOLD AWARD

DECOR EXPO 1996 - CHINA


 

INNOVATION AWARD

INTERBUILD MELBOURNE 1996 - AUSTRALIA


 

GOLD AWARD FOR THE PRODUCT

CONECO 1995 - CZECH REPUBLIC


 

GOLD AWARD FOR THE PRODUCT

1995 - CHINA


 

FIRST PRIZE FOR THE PRODUCT

FOR ARCH 1993 – CZECH REPUBLIC


 

BRONZE MEDAL FOR THE INNOVATION

Batimat Paris 1995 – FRANCE


 

Honor prize S.N.A.I. BARRISOL STAR

National Trade Union of the Interior Designers 1991 - FRANCE


 

“THE EXCEPTIONAL” AWARD

1990 - SUISSE


 

SPECIAL JURY AWARD FOR THERMALU-BARRISOL

1990 - FRANCE


 

OSCAR SNAI

National Trade Union of the Interior Designers 1985 - FRANCE


 

AVANT-GARDE PRODUCT AWARD

1984 - France


INDUSTRIAL AESTHETICS LABEL

Forms and Industries 1983 - FRANCE


 

SILVER MEDAL FOR THE INNOVATION

Batimat 1975 – FRANCEJoin us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube