صفحه اصلی > محیط زیست > باریسول و ساختمان سازی


باریسول و ساختمان سازی

مشارکت جهانی برای حفظ محیط زیست

Canada Green building association

باریسول عضو کنسولگری ساختمان سبز ایالات متحده ، کانادا و انگلیس می باشد. این سازمان ها پیشرو و پایه بخش ساخت و ساز حفظ محیط زیست هستند. آن ها همچنین صادر کننده گواهی نامه الی ای ای دی (معادل HQE هستند : کیفیت بالای زیست محیطی)

باریسول می تواند در ساختمان های HQE به صورت یکپارچه و منظم به کار گرفته شود. مانند دانشگاه مالهاوس ، این ساختمان قبلاً یک ریخته گری قدیمی بود که دوباره بازسازی شد و اکنون به دانشگاه حقوق ، فرهنگ و ادب مالهاوس تغییر کاربری داده است.«ریسایکلز» برای ساخت و ساز ساختمان سبز

به لطف ریسایکلز باریسول در ساخت و ساز «ساختمان سبز» مشارکت دارد.

نمونه هایی از پروژه HQE : ریخته گری مالهاوس

فرضیه کیفیت بالای زیست محیطی ساختمان ها در اوایل دهه 90 پدیدار شد. این یک حرکت مهمی بود که به کل بخش ساختمان مربوط می شد.

پروژه ریخته گری مالهاس ، تمامی ملزومات HQE (کیفیت بالای زیست محیطی) و ساختمان سازی را تامین می نماید. استفاده از باریسول بازیافتی (recycle) گواهی بر این ادعاست.

Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube