صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم های روشنایی باریسول


سیستم های روشنایی باریسول
در سیستم روشنایی باریسول صفحه نیمه شفافی (ترانسپارنت) به کار رفته که توسط یک منبع نور قوی تر، روشن می گردد. پس از آن ، این امکان وجود دارد تا با توجه به وجود سیستم تغییر شدت نور، افکت های مختلفی بر سطح باریسول به جود آورد.

جزییات بیشتر

تاسیساتی که از این سیستم استفاده می نمایند را مشاهده فرمایید

Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube