صفحه اصلی > اخبار > اخبار 2016


اخبار 2016

سِپتامبر 2016 - Trauerland

Sharing, self-giving, altruism, values that have always held the world leader of the stretched ceiling at heart. Values that are even more important at the end of the year, at the approach of the holidays. It is therefore to finish it in the best way, that Barrisol decided to support a German association: Trauerland.

This association helps children in mourning, by setting up support groups, psychological follow-up, therapies, and more.

In a place where listening is paramount, the reduction of noise is a necessity, the important for the world leader of the stretched ceiling was the integrity of the children's words.

What's better, to meet all these needs, than Barrisol acoustic ceilings.

It is therefore quite natural that the company from Kembs, at the request of the deputy, decided to offer them beautiful stretched ceilings, with support for fabrics but also delivery and installation.

Find all the information in this brochure,  or on the association's website.

سِپتامبر 2016 - همکاری با عکاس نیک جکسون

 

شرکت باریسول مفتخر می باشد که شروع همکاریش با عکاس مشهور انگلیسی، نیک جکسون را اعلام نماید.

نیک جکسون که در لندن مستقر می باشد، متخصص به تصویر کشیدن مناظر طبیعی و شهری است.

مجموعه عکس های باریسول با عنوان )ذهنت را منتشر کن( شامل عکس های گوناگون از مناظر هیجان انگیز و شگفت آوری است که زیبایی کالبد و تار و پود پوشش های باریسول را به وضوح آشکار می سازد.

دسترسی به وب سایت رسمی نیک جکسون

ژوئیه 2016 - نشست ناتو در زیر پوشش های باریسول

باری سول که در ر سیدن به پروژه ای جدید و ا ستثنایی مورد توجه قرار گرفت، در تولید 43 چراغ آویز در م سیر درخشان چالشی ایجاد کرد، به خصوص اینکه باریسول طراحی شده در این رویداد با یادآوری لوگوی ناتو با شکل ستاره انجام شد. 

بار دیگر باریسوول توانسوت با تکنولوژی خود نشوسوت را به طرز باشوکوهی متمایز کند. در حقیقت، محصوو ت ترانسلوسید باریسول ، به این رویداد بین المللی یک فضای منحصر به فرد داد. 

فِورِیه 2016 - طراحی وبسایت جدید باریسول

مناسب برای تمامی دستگاه ها( تلفن های هوشمند، تبلت، کامپیوتر...) که تجربه ی لذت بخشی را برای شما میسر میسازد. 

این وبسایت، به خاطر محتوای منحصر به فردش ، بزرگترین گالری عکس و فیلم از سقفهای کششی دنیا را دارد. 

به راحتی اط عاتی را که شما دنبال آن ه ستید با ا ستفاده از موتور ج ستجوی جدیدی که معرفی شده پیدا می کنید، قسمت جستجو در سمت راست با ی که در هر صفحه و در کنار آن آیکون ذره بین وجود دارد. 

نقشووه جدیدی از عاملین فروش و نصووب را بیابید یا به عبارتی دیگر افراد حرفه ای که از طرف شوورکت در نزدیکترین فاصله به موقعیت شما هستند را پیدا کنید. 

به راحتی نظرات و بازخورد خود را از طریق صوفحه تماس به ما بگویید. آرزومندیم که دسوترسوی دلپذیری را با طراحی جدید وب سایت باریسول داشته باشید. 


Devenez fan sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Suivez-nous sur Youtube Application iPhone / iPad