صفحه اصلی > عکس ها و تصاویر


عکس ها و تصاویر

به فضای چند رسانه ای خوش آمدید.

به گالری ما خوش آمدید!

در این بخش با عکس های متعددی از پروژه های باریسول آشنا می شوید که بر اساس نوع سقف طبقه بندی شده اند.

در تصاویر مختلف ، به پروژه ها و توضیحاتی دست می یابید که در مورد فنون و تکنیک های نصب سقف های باریسول و ریل های متنوع آن می باشد.

در پایان ، تصاویر 360 درجه ، شما را به مکانی می برد که خود را در همان محل حس می کنید.

 


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube