صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > A15 Nanoperf


سیستم پوشش های کشسان آکوستیک باریسول – پوشش های A15 Nanoperf


استفاده از این نوع پوشش ها جهت بهبود کیفیت صوت در محیط های پرازدحام ایده آل می باشد.
این نوع از پوشش های باریسول زیبایی و کارکرد عملی و بهینه را با یکدیگر پیوند می دهد.

اطلاعات فنی صفحات - A15 Nanoperf

تصویر منفذها ویژگی ها
اندازه منفذها : 500 000/m²
قطر منفذها : ≈ 0,1 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 1 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : A15 + رنگ


عملکرد سیستم آکوستیک

صفحات میکروپرف بدون عایق :

Plafond Microperf

صفحات میکروپرف عایق دار :

Plafond Microperf avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صدا بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صدا مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.60 SAA = 0.85
ضریب کاهش صدا مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.62 NRC = 0.83
ضریب وزن شده جذب صدا مطابق با DIN EN 11654 αw=0,65 αw=0,90
پوشش جذب کننده صدا مطابق با DIN EN 11654 C Aمستندات مربوط به سیستم آکوستیک را دانلود نمایید (PDF)

به صفحه قبل رجوع نمایید.


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube