صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > A30 Microacoustic


سیستم آکوستیک باریسول- A30 microacoustic

A30 Microacoustic®

درجه جذب صوت در این پوشش ها به دقت تنظیم و محاسبه شده و این کار از طریق انتخاب فاصله صحیح بین پوشش و دیوار صورت می پذیرد.

این سوراخ های ریز در صفحات تقریبا بصورت کاملاً مخفی بوده و آرامش و زیبایی را برای محیط به ارمغان می آورند.

اطلاعات فنی پوشش های - A30 Microacoustic®

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 300 000/m²
قطر منفذها : ≈ 0,2 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 0,6 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : A30 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم باریسول آکوستیک

Microacoustic® بدون عایق :

Plafond Microacoustic®

Microacoustic® عایق دار:

Plafond Microacoustic® avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صوت بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.54 SAA = 0.86
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.50 NRC = 0.90
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,50 (M) αw=0,80
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 D Bمستندات مربوط به سیستم باریسول آکوستیک را دانلود نمایید (PDF)

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube