صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > P10 Mediperf


Barrisol Acoustic

P10 Mediperf®

پوشش های مدیپرف باریسول ، پوشش هایی می باشند که قطر منافذ آن در حدود 1mm می باشند. این پوشش ها باعث می شوند که صوت در محیط های پرازدحام بهتر شنیده شود. لطفاً برای دریافت توضیحات بیشتر با شرکت بازرگانی اوحانیان نماینده انحصاری باریسول نرمالو در ایران ، تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات فنی صفحه - P10 Mediperf®

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 10 000/m²
قطر منفذها : ≈ 0,5 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 4 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : P10 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم باریسول آکوستیک

صفحات P10 مدیپرف بدون عایق صفحات

Plafond P10 Mediperf®

مدیپرف عایق دار

Plafond P10 Mediperf® avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صوت بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.10 SAA = 0.77
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.10 NRC = 0.80
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,10 αw=0,80
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 not ranked Bمستندات مربوط به سیستم باریسول آکوستیک را دانلود نمایید (PDF)

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube