صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > کلین روم


سقف های کاذب کشسان باریسول کلین روم


Barrisol Clean Room ceiling used in a surgery room of an hospital


سقف های کاذب کشسان باریسول کلین ورم با این پیش فرض تولید شده اند که در محیط هایی که بهداشت از اهمیت بسیاری برخوردار است، نظیر بیمارستان ها، اتاق های عمل ، مطب ها ، آزمایشگاه ها و یا کارخانجات صنایع غذایی، مورد استفاده قرار گیرند.

این نوع از محصول را می توانید در میان رنگ ها و روکش های متنوع باریسول انتخاب نمایید ( به استثناء محصولات دیم و کریدیزاین )جزئیات بیشتر


سقف های کاذب کشسان باریسول کلین رومJoin us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube