صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > ترمپوویژن


باریسول ترمپوویژن

سقف های کاذب باریسول ترمپوویژن ، محصولی ابداعی می باشد که پارچه های گوناگون به صورت نواری و یا فنری روی آن کشیده می شود.

باریسول ترمپوویژن در محیط های داخلی و خارجی به کار رفته و طراحی جدیدی را برای شما به ارمغان می آورد.


جزئیات بیشتر


تصاویر مربوط به کاربرد سقف های کاذب باریسول ترمپوویژن در طراحی داخلی را مشاهده نمایید

تصاویر مربوط به کاربرد سقف های کاذب باریسول ترمپوویژن در طراحی خارجی را مشاهده نماییدJoin us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube