صفحه اصلی > محصولات > اتمام و نمای نهایی کار


اتمام و نمای نهایی کار

هر نوع فضایی می تواند به سقف کشسان باریسول مجهز شود. اکنون چند نمونه از این موارد متداول را مشاهد می نمایید.


قرنیز بالای دیوار و تیر چوبیقرنیز یکدست

این قرنیزها ترکیبی از ریل های «باریسول تردیش» و قرنیز تهیه شده از چوب سامبا می باشد که قابل رنگ و پرداخت لاک الکل می باشندوجود قرنیزها

سقف کشسان «باریسول استار» در ارتفاع سمت چپ بالای دیوار ، در قالب و شکل قرنیز نصب می گردد.قرنیز و سیستم روشنایی

سیستم روشنایی قرنیز در 200 میلیمتری (20 سانتیمتری) دیوار نصب می گردد و نور آن بر سقف مات یا ساتن می تابد.سقف کشسان «باریسول استار» بین تیرهای چوبی

ریل های «باریسول استار» بر روی سقف موجود نصب می گردد. این سقف از یک تیر چوبی شروع و به تیر چوبی دیگری به صورت کشسان متصل می گردد.ترکیب لوله ها ، ستون ها و پایه ها

سیستم ترکیبی لوله های باریسول

دارای مقاومت و زیبایی منحصر به فرد برای پرداخت سققف های «باریسول استار» و «باریسول تردیشن» و نیز برای لوله های آب ، برق و سیستم های حرارتی و .........


ارتفاع کمتر از 3 سانتی متر بر روی دیوار

سقف کشسانی که توسط صفحه ای شفاف و مقاوم مستحکم شده است ، دور لوله ها محکم نصب می گردد. این سیستم پس از نصب قابل مشاهده نمی باشد.در ارتفاع 3 سانتی متری دیوار

سقف کشسانی که با صفحه شفاف مستحکم شده است درون ریل «باریسول تردیشن» نصب می گردد.
قطر کمتر از 28 سانتی متر برای «باریسول تردیشن» و «باریسول استار

ریل های باریسول استار از قبل دقیقاً به اندازه محیط ستون ها مطابقت داده و بریده می شوند.قطر بیشتر از 28 سانتی متر برای «باریسول تردیشن»

ریل های باریسول تردیشن که از PVC تهیه شده در کارخانه به شکل منحنی درآورده می شوند و به اندازه ستون ها و پایه ها اندازه گیری می شوند و این ریل ها توسط پوشش های آلومینیومی متصل می گردند.محاط کردن

با نصب سقف های باریسول استار امکانات بسیاری برای دکوراسیون فراهم می شود.


ریل های باریسول به منظور محاط کردن

ریل های باریسول استار برای محاط کردن 2 باریسول استار

نورگیری سقفی ، پنجره های سقفی ، کرکره های رولی و قاب های سقفی بر روی سقف های «باریسول تردیشن» و «باریسول استار» به صورت فرو رفته نصب می گردد.

بر روی باریسول استار هر نوع تجهیزات فنی قابل نصب می باشد.


 

دستگاه دود سنج (ددکتور دود)


 

دوربین مداربسته


 

دستگاه تهویه هوا


 

دستگاه آب پاش منظم و یکدست در مسیر خاص


 

دستگاه آب پاش بر روی سقف کشسان


 

سیستم نور ایمنی


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube