صفحه اصلی > عاملین فروش و توزیع کنندگان


عاملین فروش و توزیع کنندگان

آیا می توانید حدس بزنید که باریسول تا چه حد می تواند امکانات ارائه نماید؟ آیا مایلید با شبکه ای از کارشناسان مواجه شوید که    حمایت های آن ها بر اساس بیش از 45 سال تحقیق ، آموزش و تجربه است؟

اگر دارای شرکتی هستید که در بخش ساختمانی فعالیت دارد (اجرای سقف های کاذب ، نقاشی ، پوشش های کف اتاق ها ، دیوارها و ...) و مایلید که فعالیت های خود را گسترش داده و یا به شکل جدیدی ارائه نمایید ، ما این فرصت را به شما می دهیم تا توزیع کننده و عامل مورد تائید باریسول نرمالو شوید.

هزاران نفر در بسیاری از دوره های آموزشی ما شرکت نموده اند ، چرا شما امتحان نمی کنید؟ ما همواره در پی شرکا و عوامل جدیدی هستیم که نیاز به حمایت باریسول دارند تا به کیفیت کاری و تخصص خود توسعه بخشند.

آیا مایلید از توزیع کنندگان ما باشید؟ پس با ما تماس بگیرید.


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube